In 2011 heeft de Dorpsraad Hauwert een enquête opgesteld en in het gehele dorp verspreid. Uit deze enquête zijn allerlei praktische punten, zoals verkeersveiligheid naar voren gekomen. De Dorpsraad Hauwert heeft deze punten opgepakt. Daarnaast had de Dorpsraad behoefte aan een lange termijn planning. Op ‘harde’ onderwerpen is de laatste jaren actie ondernomen. Wat restte, zijn de minder tastbare onderwerpen als vergrijzing.  Echter deze ontwikkelingen zijn niet minder omvangrijk.

 

De opdracht voor ons dorp is waar we ons op moeten richten om de sterke punten in het dorp vast te houden in een veranderende omgeving? Waar kun je invloed op uitoefenen in een leefomgeving waar ook anderen voor en namens ons bepalen wat de ontwikkelingsrichting gaat worden. Ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en krimp zullen hun invloed te hebben op het karakter en de leefbaarheid van onze dorpen. Nu lijkt alles nog goed te gaan maar gaat dat vanzelf door of moeten we daar aan werken: iedereen is nu nog tevreden over het leefklimaat, maar hoe zal dat zijn in 2020 of in 2030?

 

Deze behoefte heeft zich vertaald in een samenwerking met de Universiteit Wageningen. Dit is ondersteund door provincie, gemeente en Vereniging van kleine kernen. Door de Universiteit Wageningen en Dorpsraad Hauwert zijn in 2012 diepte-interviews gehouden over de kracht van Hauwert. Doel was het formuleren van een dorpsvisie.

 

Uit de interviews is gebleken dat Hauwerters veel naar successen uit het verleden kijken om aan te geven dat als het nodig is zij zaken zelf ter hand nemen. M.a.w. als de nood aan de man is dan wordt er, al dan niet spontaan, een initiatief/ actie in gang gezet. Nieuwe initiatieven zoals de jaarlijkse kermis worden georganiseerd door een ad hoc comité sec voor dat doel.

De kracht van Hauwert is het sterk oplossend vermogen en drang om zaken zelfstandig op te lossen.