Op 16 maart 2013 zijn een aantal jongeren en geïnterviewden met de dorpsraad Hauwert bijeen gekomen. Middels persoonlijke foto’s zijn kenmerken van Hauwert besproken. Er was veel herkenning op het gehouden onderzoek in 2013 en een enkele aanvulling.

1. Sociaal zijn
De saamhorigheid van Hauwert is ver uit de grootste gemene deler. Er is grote gemeenschapszin. Bijzonder belangrijk is dat daarbij er van jong tot oud contact is. Er zijn verbindingen tussen verschillende leeftijden, en tussen verschillende groepen, verenigingen etc. Dat is iets wat we moeten behouden.
Er is veel gezelligheid, veel vriendschap en vriendengroepen. Verder staat men open voor nieuwe inwoners, nieuwe leden in verenigingen en nieuwe initiatieven. De kermis en het voetbaltoernooi zijn belangrijke ontmoetingsmomenten die het gevoel één dorp te zijn uitdragen. Het alcoholgebruik, soms -misbruik, verbindt en is kenmerkend.
Op individueel niveau wordt de gastvrijheid geroemd en de acceptatie van nieuwe inwoners. Burenhulp en steun als het nodig is, worden ook genoemd, maar zijn minder overheersend.

2. Invloed hebben op omvang en niveau voorzieningen
Zowel uit de enquêtes als uit de bijeenkomst blijkt dat het dorpshuis en de school zeer belangrijke ontmoetingsplekken zijn. Voorzieningen die in stand gehouden moeten worden!
De kerk en de buurtbus worden hieraan toegevoegd. De buurtbus is van belang voor zowel het mobiel zijn als de ontmoetingen tussen jong en oud. Onmisbaar. Letterlijk liggen de kerk, dorpshuis, voetbal en school in het centrum.

3. Initiatief nemen als het nodig
Er zijn talloze voorbeelden van zeer gewaardeerde initiatieven, die ook veel voldoening geven. Men noemt bijvoorbeeld een vossenjacht, koninginneactiviteiten en het jaarlijkse voetbaltoernooi. Er is inzet van jong en oud. Dergelijke initiatieven zijn een ‘boost’ voor de saamhorigheid. Met grote dank aan de vrijwilligers. De vele activiteiten, maar ook het gezamenlijk organiseren, verbroederen.

4. Verenigingen steunen
Opnieuw valt op dat Hauwert een rijk activiteiten- en verenigingsleven heeft met ‘meer leden dan bewoners’. Opgenoemd wordt de letterlijke en figuurlijke sportiviteit : de sfeer is in het algemeen gemoedelijk. Plezier gaat voor prestatie. De zondagmiddag drukte op het voetbalveld is een voorbeeld van sport als ontmoetingsplek, ook voor niet-sporters.

5. Dorpsraad moet opkomen voor het dorp
Niet alle groepen noemen zaken waar de dorpsraad voor moet opkomen, maar er zijn wel zaken die behouden moeten blijven.
De ruimte, de natuur, het landelijke karakter van Hauwert wordt als heel waardevol gezien door alle leeftijden. Dit moeten we behouden.
Daarnaast zijn school en buurtbus van groot belang voor het ontmoeten van elkaar. De school wordt gezien als het hart van het dorp. De school wordt ook genoemd als de voedingsbodem waar je meekrijgt goed met elkaar om te gaan.
De kermis met alle bijbehorende tradities zoals vossenjacht, de kar, de zeskamp, de kinderspelletjes, wordt gezien als het symbool van saamhorigheid en nemen van initiatief. De zweef is onmisbaar voor het kermisgevoel

6. Overig
Het ruimtelijke landschap van en rond Hauwert is van groot belang. Hier kom je tot rust. Het is mooi; de omgeving, de lintbebouwing, de huizen, ruime erven en centrale ligging. Het is ver genoeg van de stad, maar ook dichtbij genoeg. Dat is in het onderzoek nauwelijks naar voren gekomen. Velen ervaren de rust als weldaad na een drukke vakantie of drukke studieweek in de stad.

Het bankje op de kruispunt is een rustpunt voor vele passanten van Hauwert. Er wordt goed gebruik van gemaakt.

Robachers Watermolen is in het onderzoek onderbelicht, terwijl Hauwert bij buitenstaanders juist vaak bekend is door Robachers.

Hauwert kent veel sportiviteit, maar heeft ook culturele aspecten en talloze tradities.

Conclusie
Hauwert is een klein dorp in een mooie omgeving. De saamhorigheid is er groot. Bijzonder is de openheid tussen diverse groepen en individuen als het om dorpse zaken gaat. Vanuit de bewoners is er veel initiatief om de sociale cohesie in Hauwert in stand te houden. Hauwert is daarbij op zichzelf gericht, zonder anderen buiten te sluiten.
De bestaande voorzieningen zijn essentieel om de sociale cohesie in stand te houden. De bestuurskracht van sommige verenigingen is een aandachtspunt.