Het C&J Koster Fonds is er ten behoeve van incidentele steun aan verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen waarvan de activiteiten uitsluitend zijn gericht op Hauwert en plaatsvinden in het dorp (artikel 2, lid 1 van de statuten). Bestuursleden van het C&J Koster Fonds beheren daarnaast de gelden van de nieuwe stichting Bootsgezellenbeurs Hauwert. Dit is een samenvoeging van de oude Bootsgezellenbeurs, het Hulpfonds en het Steunfonds. Het gezamenlijke ‘loket’ voor subsidieaanvragen is het C&J Koster Fonds.

Wil je als vereniging of stichting subsidie aanvragen voor een project of activiteit dan moet een aanvraag aan een aantal eisen voldoen. Komen er meer aanvragen binnen dan er budget beschikbaar is, dan worden de aanvragen beoordeeld, gewogen en gerangschikt op belang en urgentie. Via een verdeelsleutel komt het dan tot toekenning of afwijzing van aanvragen.

Het bestuur vergadert één keer per kwartaal dus is het goed om daar bij een aanvraag rekening mee te houden. Dien een aanvraag dus altijd tijdig en compleet in. Hiermee kan een lange beoordelingstijd worden voorkomen.

Voorwaarden subsidieaanvraag bij het C&J Koster Fonds

Hieronder vind je een overzicht van de voorwaarden aan een verzoek:

 1. Wat willen jullie gaan doen?
 2. Aan welk doel draagt jullie project of activiteit bij?
 3. Is er aantoonbare behoefte aan het project of activiteit?
 4. Wat is het beoogde resultaat?
 5. Hoe wordt/ is de cofinanciering geregeld?
 6. Totale project/ activiteitkosten met begroting en voorzien van offertes.
 7. Zijn er (jaarlijkse) onderhoud /instandhoudingskosten waar dekking voor is?
 8. Is voor deze activiteit ook elders subsidie aangevraagd?
 9. Welk bedrag wordt uit eigen middelen ingezet?
 10. Voeg de laatste jaarrekening bij met inzicht in reserveringen en voorzieningen.
 11. Voeg het laatste jaarverslag bij.
 12. Vermeld de naam, emailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon.
 13. Vermeld het IBAN-nummer en de tenaamstelling van de bankrekening van de stichting of vereniging.
 14. Richt je aanvraag aan:
  C&J Koster Fonds
  t.a.v. Roland op den Akker – secretaris
  adres: Papenveer 17, 1691 ET Hauwert
  email: [email protected]

Als de aanvraag via deze checklist wordt ingediend dan is de kans groot dat een besluit binnen ca. 3 maanden kan worden afgehandeld.