De Vijzel is een openbare basisschool. Een openbare school is voor iedereen toegankelijk. Er wordt bijvoorbeeld geen enkel onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing en nationaliteit. Uitgangspunt hierbij is dat een dergelijk onderscheid ook in het latere leven niet wordt gemaakt. Voor ons is het een kwestie van leren samenleven. Mensen leven, wonen en werken in één maatschappij. Een maatschappij die door een grote verscheidenheid wordt gekenmerkt. Door de jeugd al vroeg te leren naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en open te staan voor de mening van een ander, hopen wij dat zij zich in deze pluriforme maatschappij thuis zullen voelen.

Adresgegevens
OBS De Vijzel
Hauwert 80
1691 EJ HAUWERT

website: www.obsdevijzel.nl