Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 september 2011

Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen.

Berichten van de leden (verenigingen)

Jaap Surink, Historisch Genootschap: we zijn druk doende met het jaarboek. Medio maart/april wordt het boek gepresenteerd.

Jaap Surink, Zanglust: heeft dringend behoefte aan mannelijke leden

Ria Balk, de Eendragt: aanstaande zaterdag is de uitvoering. Het is een leuk stuk, vele kaarten zijn al verkocht.

Paul Baars, IJsclub: afgelopen zondag was de Egboetsloop. Er was veel animo onder de jeugd. De IJsclub hoopt met financiële hulp van het Kosterfonds en de KNVB tot aanschaf van nieuwe verlichting over te kunnen gaan.

Edward Roozendaal, Kosterfonds: de renteopbrengsten zijn, vanwege de financiële crisis, minimaal. Er zijn weinig aanvragen binnengekomen.

Lindy Kleimeer, Handbal: een nieuw D-team heeft zich gevormd. Bestaat merendeel uit kinderen uit Midwoud.

Koos Groot, judo: oefent nu, vanwege de verbouwing van de gymzaal, in Zwaagdijk-Oost.

Koos Groot, Molen Sluispolder: de bouwer is nu weer bezig, zat even krap met zijn tijd. Juni 2012 zal de molen waarschijnlijk gereed zijn.

Co Vlaar, Hauwert in Concert: aanstaande vrijdag is er weer een concert in het kerkje. Marleen Wester treedt met ‘Sil vous plait’ op. Komt allen.

Rondvraag

Dirk Steltenpool: Fortis en Bouwbedrijf Scholtens hebben plannen ingediend ter ontwikkeling van de Kromme Leek. De Raad heeft hier niet mee ingestemd.

Gerard Kamp: vraagt zich af hoe het zit met de infogids. In grote lijnen is het boekje klaar.

Piet Butter: wat is de stand van zaken met betrekking tot de gastoren? De provincie heeft het goedgekeurd. Het gaat nu richting de gemeente. Men kan nog bezwaar indienen.

Jaap Surink: de aannemer zit goed op schema voor wat betreft de verbouw van de gymzaal. De verwachting is dat voor de kerst de betonvloeren worden gestort. De planning is dat eind februari de verbouwing gereed is.

Sluiting

Kwart voor negen sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.

Op 18 januari is de volgende dorpsraadvergadering, hierin zal de enquête en de uitkomsten op PowerPoint worden gepresenteerd.

De notuliste,

Annemiek Schouten.