Doelstelling van de stichting is het beschermen en behouden van het kleinschalige dorpskarakter van Hauwert door o.a.: aandacht en zorg voor het behouden van het stedenbouwkundige, landschappelijke, agra-rische karakter van Hauwert en behoud van de huidige watergangen-structuur en ecologische waarden.
De stichting is op dit moment niet actief en kan op verzoek van dorps-genoten in actie komen in het geval dit nodig is voor het behoud van de doelstellingen van de stichting.

Contactadres
P. Baars
Hauwert 90
1691 EK Hauwert
telefoon: 0229-202599