De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in 2017:

Notulen dorpsraad – 25 Januari 2017

Notulen dorpsraad – 22 Maart 2017

Notulen dorpsraad – 7 juni 2017