De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in 2015:

Notulen dorpsraad – 11 Maart 2015

Notulen dorpsraad – 10 juni 2015

Notulen dorpsraad – 9 september 2015

Notulen dorpsraad -18 november 2015