De Nationale vereniging ‘De Zonnebloem’ is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Het gaat vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. Wij bezoeken mensen die vaak aan huis gebonden zijn. Ook organiseren wij talloze activiteiten, dagtochten en aangepaste vakanties.

Contactadres
A. Vos
Wethouder Kuitstraat 4
1679 VK Midwoud
telefoon: 0229-201096