Judo vereniging Kiai is omstreeks 1970 ontstaan door een groep enthousiaste jongeren die de Judosport privé wilden beoefenen. Later gingen zij dit ook onderwijzen aan belangstellende vriendjes en andere kinderen uit het dorp Zwaagdijk. Al snel kwamen er ook jongeren uit de omliggende dorpen, om mee doen aan deze “nieuwe” tak van sport. Dit alles gebeurde in eerste instantie allemaal nog op gewone matrassen die waren verzameld in het dorp (geld was er namelijk niet). Al snel kwam men erachter dat dit niet de ideale ondergrond was om op te werken. Er werd dan ook een professionele judomat aangekocht, die op dat moment werd bekostigd door Joop Groot, onze latere voorzitter van de vereniging. Enkele jaren later werd er een bondserkende leraar aangetrokken voor het verzorgen van de lessen. En zie: een nieuwe Judovereniging was geboren. Op 11-02-1972 is de Judovereniging officieel opgericht en in 1980 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

Contactadres
J. Groot
Dorpsstraat 115a
1688 CD Nibbixwoud
telefoon: 0229-202874

website: www.kiaijudo.nl