Categorie: Verenigingen

De verenigingen in Hauwert.

Vereniging de Zonnebloem, afdeling Midwoud, Oostwoud, Hauwert

De Nationale vereniging ‘De Zonnebloem’ is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Het gaat vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. Wij bezoeken mensen die vaak aan huis gebonden zijn. Ook organiseren wij talloze activiteiten, dagtochten en aangepaste vakanties.

Contactadres
A. Vos
Wethouder Kuitstraat 4
1679 VK Midwoud
telefoon: 0229-201096

IJsclub Hauwert

IJsclub Hauwert is opgericht in 1893. Het doel van de IJsclub is het organiseren van wedstrijden op natuurijs en alle activiteiten die daarmee maken hebben zoals een ‘koek en zopie’. In eerste instantie zijn de wedstrijden een dorpse aangelegenheid en worden deze gehouden op dichtgevroren open water als het ijs voldoende dik is om groepen mensen te dragen.

Wedstrijden zoals daar zijn:
– Korte baanwedstrijd (kampioenschap van Hauwert)
– Estafette schaatswedstrijd
– Ringsteken voor ‘paren’
– Priksleeën

Om de wedstrijden te kunnen organiseren en voor de algemene ijspret zorgt de IJsclub, bij veilig ijs, voor een bruikbare baan in het dorp met de nodige hulp van vrijwilligers. Als ijsperiodes lang genoeg duren en de kwaliteit van het ijs goed genoeg is kan er door district Medemblik van de KNSB een toertocht op natuurijs worden uitgeschreven. Een gedeelte van de route van deze toertocht valt onder het beheer van IJsclub Hauwert die voor dat gedeelte van de route het ijs moet verzorgen voor zover mogelijk en een stempelpost en ‘koek en zopie’ zal plaatsen.

Naast de ijsactiviteiten die natuurlijk zeer afhankelijk zijn van beschikbaar natuurijs organiseert IJsclub Hauwert elke 1e zondag van november een hardloopwedstrijd door het dorp en het nabijgelegen natuurgebied ‘Egboetswater’. Een hardloopwedstrijd voor zowel jeugd als volwassenen over diverse afstanden.

Contactadres
P. Baars
Hauwert 90
1691 EK Hauwert
telefoon: 0229-202599
e-mail: ijsclubhauwert@quicknet.nl

Gymnastiekvereniging W.I.K.

Gymnastiekvereniging ‘Willen is Kunnen’, opgericht in 1909, is nog steeds een dynamische vereniging. Niet alleen voor turnen kunt u bij ons terecht, maar ook als u volleybal, badminton, streetdance of buik-dansen leuk vindt. Zoals u ziet voor ieder wat wils, zowel voor jong als oud.

Contactadres
I. van Klaveren
Notweg 1
1692 EM Hauwert
telefoon: 06-27474702
website: www.wikhauwert.nl

Vrouwen van Nu, afdeling Hauwert.

Vrouwen van Nu is een bloeiende vrouwenvereniging uit Hauwert met ongeveer 80 leden, die acht keer per jaar samenkomt van september tot en met april. Op deze avonden worden lezingen gehouden met wisselende onderwer-pen, maar ook bieden we de leden cursussen aan, bijvoorbeeld Kunstge-schiedenis. We organiseren workshops o.a. speksteen bewerken en Tif-fany. We gaan op excursie en één keer per jaar een dagje uit. Geliefd zijn onze snert-, strand- en herfstwandelingen. Op de woensdagavond wordt er gezwommen. U kunt ons één keer per maand vinden op de donderdagavond in Dorpshuis ‘De Werf’ te Hauwert van 19.45 tot 22.00 uur. Heeft u interesse? Kom gerust eens vrijblijvend langs. Het programma staat vermeld op de agenda van de Dorpskoerier.

Contactadres
J. v.d.Gulik-Visser
Tuinstraat 43
1691 EN Hauwert
telefoon: 0229-201862
e-mail: jnnvandergulik@gmail.com

Uitvaartvereniging Hauwert

Onze vereniging is al sinds 1913 uw tussenpersoon bij het regelen van een uitvaart. Indien u lid wilt worden en/of meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met onderstaand adres.

Contactadres
J. Mienis
Heemraad Witweg 21
1678 HJ Oostwoud
telefoon: 0229-201433

Gemeente THOMAS

De gemeente THOMAS (hetgeen betekent: Twisk, Hauwert, Oostwoud, Midwoud Allen Samen) is een Hervormde Kerkgemeenschap. Eenieder is echter van harte welkom in onze kerkdiensten of bij andere bijeenkomsten.

Contactadres
Midwouder Dorpsstraat 16
1769 GA Midwoud
telefoon: 0229-201984

Contactadres voorzitter
B. de Jong
telefoon: 0229-203061

Contactadres secretaris
I. Bak
telefoon: 0229-201167
e-mail: ina-bak@hetnet.nl

Rode Kruis West-Friesland

1 x per jaar tijdens de landelijke collecteweek van het Rode Kruis komt een vrijwilliger aan de deur met de collectebus.
In het eerste kwartaal komt het Rode Kruistoneel naar Dorpshuis ‘De Werf’ ook dan komt men met toegangskaarten aan de deur.
Informatie over speciale vakanties via bovenstaand adres en/of via de mail www.rodekruis.nl, daar kan men de mogelijkheden bekijken.

Contactadres
G. Laan-Op den Kelder
Tuinstraat 10
1682 NA Zwaagdijk-Oost
telefoon: 0229-201149
e-mail: greetlaan@hotmail.com

Rederijkerskamer ‘De Eendragt’

Als zo vele West-Friese dorpen bezit ook Hauwert een toneelvereniging: Rederijkerskamer ’De Eendragt’, opgericht in 1864, is een toneel-vereniging met traditie. Wij spelen elk jaar en zijn trots op ons veelzijdig repertoire: van serieus tot grappig, van Westfries tot klassiek Nederlands toneel. Jong bloed in onze toneelgelederen is meer dan welkom. Bezoek eens een van onze repetities, u bent van harte welkom!!!

Contactadres
R. Balk-Langereis
Hauwert 74
1691 EJ Hauwert
telefoon: 0229-203044
e-mail: janmyrria@hetnet.nl
website: eendragthauwert.nl

Stichting Molen van de Sluispolder

Het doel van de stichting is het behouden van de windmolen van de voormalige Sluispolder onder Hauwert. De molen is een zgn. Amerikaanse windmolen, ook wel windmotor genaamd. Deze molen is gele-verd door de Eerste Nederlandse Windmotorenfabriek te Groningen en in 1938 geplaatst door Th. Over te Hauwert. De molen is het laatste historische overblijfsel van de vele Hauwerter polderbemalingen die langs de Gouw stonden. In 1976 zijn die allen bij de ruilverkaveling overbodig geworden en gesloopt. Ook de molen van de Sluispolder is toen buiten bedrijf gesteld maar is toen blijven staan. De molen is een provinciaal monument en wordt gerestaureerd door de stichting. Naar verwachting wordt de molen in de zomer van 2012 weer op de aange-paste fundering geplaatst. In samenwerking met de gemeente Medem-blik is een rondmaalcircuit aangelegd zodat de maalfunctie van de mo-len gedemonstreerd kan worden.

Contactadres
J. Surink
Hauwert 69
1691 EB Hauwert
telefoon: 0229-201738
e-mail: molen.sluispolder@kpnmail.nl

Koersbal

Het is minder eenvoudig dan het lijkt: de koers-speelballen zijn ‘geladen’, dat wil zeggen aan een kant verzwaard. Een geoefende speler gooit zijn bal in een gekromde baan tot vlak bij het witte balletje. Koersbal kan tot op hoge leeftijd worden gespeeld, beginners moeten tegen hun verlies kunnen en gezelligheid staat nummer 1.

Plaats: sportzaal Dorpshuis.
Tijd: winterseizoen: dinsdagmiddag om de 14 dagen van 13.30 tot 15.30 uur.

Contactadres
L. Westrus
Hauwert 69
1691 EB Hauwert
telefoon: 0229-201593

Stichting Historisch Genootschap Hauwert

Het doel van de stichting is het bevorderen en in stand houden van in het dorp Hauwert aanwezige onroerende en roerende zaken met historische waarde en het bevorderen en aankweken van de kennis en de belangstelling voor het verleden van het dorp Hauwert. De activiteiten bestaan uit het uitgeven van een jaarboek, het organiseren van exposities, film- of diavoorstellingen, lezingen, fietstochten en excursies.

Contactadres
N. Boots
Hauwert 63
1691 EB Hauwert
telefoon: 0229-201515
e-mail: info@historisch-hauwert.nl

website: www.historisch-hauwert.nl

Hauwerter Kids

Is een slapende vereniging. Door enthousiaste ouders wordt ieder jaar een kampeernacht voor de groepen 3 t/m 8 op camping Hauwert georganiseerd.

Contactadres
E. Smit
Hauwert 46
1691 EH Hauwert
telefoon: 0229-201770

Handbalvereniging Hauwert

H.V. Hauwert is opgericht in 1973 en heeft momenteel ongeveer 70 leden. De leeftijd van de leden ligt tussen de vijf en vijftig+. H.V. Hauwert heeft 4 jeugdteams (een A-, D-, E- en F-team) een seniorenteam, twee recreantenteams en een groep trimmers. De trainingen vinden plaats in het Dorpshuis en op ons verharde handbalveld op het Hauwerter sport-complex.

Contactadres
L. Kleimeer
Tuinstraat 11
1691 EN Hauwert
telefoon: 0229-202837

Contactadres secretaris
H. Tukker
Hauwert 58a
1691 EH Hauwert
telefoon: 0229-203778

Dorpskoerier

De Dorpskoerier is een blad dat eens in de veertien dagen in Hauwert en omstreken verschijnt. De bestuursvorm is een stichting en zij stelt zich ten doel het publiceren van nieuws uit Hauwert op allerlei gebied, sport, verenigingen, maatschappelijke instellingen en dorpsnieuws, zodat iedere abonnee goed op de hoogte blijft van het dorpsleven in Hauwert. De financiën worden mede verkregen door de adverteerders in het blad.

Contactadres
S. de Groot
Tuinstraat 29
1691 EN Hauwert
telefoon: 0229-201181

Stichting Dorpshuis ‘De Werf’

De Stichting heeft ten doel: het beheer en de exploitatie van het Dorpshuis en de sportvelden voor alle plaatselijke verenigingen als sociaal middelpunt van Hauwert. Ook is het mogelijk in het Dorpshuis feesten te organiseren, hiervoor kunt u contact opnemen met de pachter. En mocht u een locatie zoeken voor een voorstelling of het oefenen voor een voorstelling, het Dorpshuis beschikt over een ruime toneelzaal waar ca. 160-200 toeschouwers een plaatsje kunnen vinden. Het toneel is voorzien van verlichting en er kan een decor opgebouwd worden. Voor sportieve activiteiten biedt de nieuwe gymzaal vele mogelijkheden voor: gymnastiek, dans, badminton, zaalvoetbal en handbal (klein formaat), en vele andere sporten. Heeft u belangstelling neemt u dan con-tact op met het bestuur.

Contactadres
Stichting Dorpshuis ‘De Werf’
contactpersoon: Dicky Does, telnr. 0229-201534
Heemraad Witweg 2
1691 EC Hauwert
e-mail: dewerfhauwert@gmail.com

Vereniging Buurtbus Oostwoud – Hoorn

Sinds 1985 rijdt er een Buurtbus in Hauwert. Aanvankelijk alleen de lijn Oostwoud-Hauwert, Zwaagdijk-West-Hoorn, sinds 5 juni 2010 rijden er 2 bussen de route Wervershoof-Medemblik-Twisk-Oostwoud via de Markerwaardweg naar Hauwert, Zwaagdijk-West en Hoorn. In de loop van de tijd is de Buurtbus een vertrouwd beeld op de weg geworden. De Buurtbus wordt gerund door vrijwilligers. Door de uit-breiding komen wij nog altijd chauffeurs te kort. Vooral op de zaterdag. Lijkt het u wat om ook op de bus te gaan rijden, neem dan contact op met Tini Herfst. Nodig is een rijbewijs voor een personenauto en voldoende rijervaring. U doet er uw dorpsgenoten een plezier mee!

Contactadres
T. Herfst
Hauwert 45
1691 EB Hauwert
telefoon: 0229-201382

Biljartvereniging Mis(s)toten

Wordt lid van Biljartclub ‘DE MIS(S)TOTEN’ uit Hauwert. Voor zowel vrouwen als mannen. Gezellig biljarten op dinsdagavond om 20.00 uur in dorphuis ‘De Werf’ in Hauwert.

Contactadres
e-mail: mail0646489862@vodafone.nl

Biljartvereniging D.O.E.T.

D.O.E.T. (Drie op een tafel) is in 1946 opgericht en speelt haar partijen in het Dorpshuis. Op clubavonden, voorwedstrijden, teamwedstrijden en toernooien kunnen de leden aan hun moyenne werken. Een ieder speelt in de competitie met zijn eigen handicap. Na een gezellig avondje rond de groene tafel wordt de avond afgesloten aan een ronde tafel met vier-kante hoeken.
Contactadres: Jaap Burger, Papenveer 11, telnr. 201201.

Contactadres
J. Burger
Papenveer 11
1691 ET Hauwert
telefoon: 0229-201201

Biljartvereniging BV’05

Biljartvereniging BV05 is door een aantal enthousiastelingen opgericht in 2005. We spelen een competitie die verdeeld is in 3 periodes met bij elke periode een periodekampioen, tevens is degene die over het hele seizoen bovenaan staat algemeen kampioen. De 3 periode kampioenen en de algemeen kampioen spelen op de laatste biljartavond om de titel. Als prijs mag de clubkampioen het volgende seizoen biljarten met de Kampioenskeu. Dit is uiteraard geen verplichting. De kampioenskeu is met sponsorgeld gefinancierd en wordt bewaard in een door Alfred Houtsma gemaakt teakhouten kistje. Na elk seizoen wordt de naam van de clubkampioen in een plaquette(je) gegraveerd en op het houten kistje geschroefd. Het moyenne van onze leden loopt, uiteen van circa 0.8 tot circa 3.5. We behoren dus niet tot de landelijke top. Ook niet tot de regionale. En zelfs op het eigen dorp is een collega biljartverenging die een veel beter gemiddelde speelt. En dat vinden we prima. Het ledenaantal heeft een maximum van 18 leden. Bij BV’05 draait het om gezelligheid, maar er wordt ook fanatiek gebil-jart. Iedereen speelt om te winnen. De wedstrijdleider deelt per avond de wedstrijden in. Er wordt om half 8 begonnen en in principe worden er na 11 uur geen wedstrijden meer gestart. Er wordt altijd gespeeld op donderdagavond in Dorpshuis ‘De Werf’.

Contactadres
J. Langeberg
Hauwert 46a
1691 EH Hauwert
telefoon: 0229-202121

Meer bewegen voor Ouderen – Hauwert

Onder deskundige leiding doen er iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur een aantal 55-plussers gymnastiekoefeningen die voor deze leeftijdsgroep goed is voor lijf en leden en alles met een gezellig muziekje erbij. Na de koffiepauze zijn we nog een half uurtje bezig met wat leuke dansjes (Grieks, Frans, e.a.). Heeft u zin om zich bij ons aan te sluiten, dan kunt U contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Contactadres
R. Balk-Langereis
Hauwert 74
1691 EJ Hauwert
telefoon: 0229-203044

Stichting Behoud Karakter Hauwert

Doelstelling van de stichting is het beschermen en behouden van het kleinschalige dorpskarakter van Hauwert door o.a.: aandacht en zorg voor het behouden van het stedenbouwkundige, landschappelijke, agra-rische karakter van Hauwert en behoud van de huidige watergangen-structuur en ecologische waarden.
De stichting is op dit moment niet actief en kan op verzoek van dorps-genoten in actie komen in het geval dit nodig is voor het behoud van de doelstellingen van de stichting.

Contactadres
P. Baars
Hauwert 90
1691 EK Hauwert
telefoon: 0229-202599

A.N.B.O. Noorder-Koggenland

De A.N.B.O. richt zich op de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder. In A.N.B.O.-Magazine leest u o.a. waarvoor de A.N.B.O. zich op landelijk niveau inzet, bijv. stationsloketten, eigen bijdrage thuishulp.

Contactadres
A. Noverraz
Papenveer 4
1691 ET Hauwert
telefoon: 0229-201764

website: www.anbo-noorderkoggenland.com

O&O

O&O is de groep die bijeenkomsten voor ouderen organiseert met onderwerpen ter Ontwikkeling en Ontspanning.

Gymnastiek voor ouderen
Elke dinsdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur (met koffiedrinken).

Koersbal
Dinsdagmiddag om de twee weken van 13.30 tot 15.30 uur.

SOOS
Gezellige middag voor ouderen met kaarten, sjoelen, enz., elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Doorgang is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Klaverjassen
Zes keer op de woensdag, afwisselend in Hauwert, Oost-woud en Midwoud. Zie daarvoor aankondigingen in de Dorpskoerier.

Contactadres
R. Veenstra
telefoon: 0229-201824

Judovereniging Kiai

Judo vereniging Kiai is omstreeks 1970 ontstaan door een groep enthousiaste jongeren die de Judosport privé wilden beoefenen. Later gingen zij dit ook onderwijzen aan belangstellende vriendjes en andere kinderen uit het dorp Zwaagdijk. Al snel kwamen er ook jongeren uit de omliggende dorpen, om mee doen aan deze “nieuwe” tak van sport. Dit alles gebeurde in eerste instantie allemaal nog op gewone matrassen die waren verzameld in het dorp (geld was er namelijk niet). Al snel kwam men erachter dat dit niet de ideale ondergrond was om op te werken. Er werd dan ook een professionele judomat aangekocht, die op dat moment werd bekostigd door Joop Groot, onze latere voorzitter van de vereniging. Enkele jaren later werd er een bondserkende leraar aangetrokken voor het verzorgen van de lessen. En zie: een nieuwe Judovereniging was geboren. Op 11-02-1972 is de Judovereniging officieel opgericht en in 1980 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

Contactadres
J. Groot
Dorpsstraat 115a
1688 CD Nibbixwoud
telefoon: 0229-202874

website: www.kiaijudo.nl

Voetbalvereniging Hauwert ’65

De voetbalvereniging is de grootste vereniging van Hauwert en bestaat uit voetballers uit zowel Hauwert als naburige dorpen. Onze vereniging biedt plaats voor de jongste jeugd (ook meisjes) tot de oudste veteranen. Iedereen is welkom om een lekker potje voetbal te spelen en te genieten van de gezelligheid in de kantine en jaarlijks terugkerende toernooien. Indien u zichzelf of uw kind wil aanmelden of informatie over de vereniging wil hebben kunt u zich wenden tot de secretaris.

Contactadres secretaris
N. Velthorst
Hauwert 98
1691 EK Hauwert
telefoon: 06-18582138

Locatie
Heemraadwitweg 2a
1691 EC Hauwert
telefoon: 0229-202306

website: www.hauwert65.nl

© 2019

@ DiepcreativeBoven ↑